Baja Buf u Požegi povodom Svjetskog dana plesa

Baja Buf u Požegi povodom Svjetskog dana plesa

Povodom Svjetskog dana plesa, u čak tri termina će se u petak 27. travnja u Požegi izvesti interaktivna predstava za bebe Baja Buf.

Baja Buf je događanje, predstava i igra kreirana za i sa osam beba u starosti 10 – 24 mjeseci i četiri izvođača, a odvija se u velikom i mekanom prostoru koji nudi mirno i sigurno okružje. Ovog puta će se izvesti u dvorani Plesne radionice Ilijane Lončar u Požegi, u 10:30, 16:30 i 18 sati.