Premijera Astronauta u Bjelovaru 09. ožujka

Premijera Astronauta u Bjelovaru 09. ožujka

“Astronauti”, interaktivna plesno-kazališna predstava za djecu od 4-8 godina, premijerno će se izvesti 09. ožujka 2018. u 17 sati u Gradskom muzeju Bjelovar.

Publika će od samog početka biti uronjena u predstavu tako što će zajedno s izvođačima provoditi astronautske vježbe kao pripremu za “putovanje u svemir”. Beskonačnost te sve poznato i nepoznato o svemiru poslužilo je kao inspiracija za kreiranje ove predstave u kojoj djeca imaju slobodu istražiti, doživjeti i kreirati svoj autentični pokret motiviran događajima u predstavi, a koji su istovremeno podržani uživo oblikovanim zvukom.
Aktivnim sudjelovanjem publike u predstavi želja je djecu motivirati na kreaciju vlastitog pokreta, što posljedično djeluje na razvoj samosvijesti i samopouzdanja.

Režija: Maja Zećo
Koreografija: Irma Unušić
Izvedba: Una Štalcar Furač, Irma Unušić, Vanesa Petrac, Ivan Marojević
Oblikovatelji zvuka: Vanesa Petrac, Ivan Marojević
Kostimografija: Selena Gazda
Scenografija: Selena Gazda, Irma Unušić, Maja Zećo
Ilustracija za plakat: Karla Unušić, Danilo Kreso
Grafička podrška: Vedran Markulin
Fotografija i video: Marina Ćosić
Produkcija: Umjetnička organizacija SHOOMA
Predstavu Astronauti podržava KLIKER platforma koja potiče razvoj plesa za mladu publiku.
TRAJANJE PREDSTAVE: 45 minuta
MAKSIMALAN BROJ DJECE PO IZVEDBI: 20
OBAVEZNE REZERVACIJE na irma@shooma.hr ili 098 926 4801