Rezidencija u Beču – projekt Muzej plesa

Rezidencija u Beču – projekt Muzej plesa

VRUM će od 18. – 23. lipnja boraviti u bečkom MuseumsQuartier na rezidenciji s projektom Muzej plesa.

Riječ je o neobičnoj izvedbenoj instalaciji inspiriranoj poviješću plesa i koreografije. “Muzej plesa” se priprema za gostovanje u Italiji te za austrijsku premijeru ujesen. Na rezidenciji će se ova interaktivna plesna instalacija razvijati