Stručni seminar: ”Vježbenica za ples i pokret” u Zagrebu!

Stručni seminar: ”Vježbenica za ples i pokret” u Zagrebu!

Stručni seminari namijenjeni odgajateljima i stručnjacima koji rade s djecom u dobi od 3 do 6 godina.

Stručni seminari održavaju se pod stručnim vodstvom edukatora i autora Vježbenice za pokret i ples, Tamare Curić i Larise Navojec, dugogodišnjih plesnih umjetnica i pedagoginja.

Svaki polaznik stručnog seminara dobiva tiskani primjerak Vježbenice za pokret i ples (kao i Priručnika Kako upoznati djecu s kazalištem i kazalište s djecom) koja je distribuirana isključivo putem stručnih seminara i ne može se naći u slobodnoj prodaji.

Seminar obuhvaća ciklus od 2 dana (10 radnih sati). Seminari će se održati u prostoru Plesnog centra Tala, Odranska 1,
18. i 19.11.2017.

“VJEŽBENICU za pokret i ples” sastavila je grupa plesnih umjetnika i plesnih pedagoga. Namijenjena je odgajateljima i stručnjacima koji rade sa djecom od 3 do 6. godina starosti, a koja nemaju predznanja o (suvremenom) plesu u različitim obrazovno-odgojnim ustanovama.
Sadržaj vježbenice je bazičan i pristupačan. Može koristiti kao izvor inspiracije za svakodnevni rad i igru sa djecom. Kroz nju odgajatelje želimo upoznati s tijelom kao medijem, informirati i educirati o pokretu i plesu, senzibilizirati za nova iskustva, drugačije oblike komunikacije i izražaja. Namjera je približiti im ples i pokret kako bi oni približili ples i pokret djeci, te potaknuti kreativni razvoj kod djece i zanimanje za plesnu umjetnost.