Vježbenica na 3. međunarodnoj konferenciji u velenju!

Vježbenica na 3. međunarodnoj konferenciji u velenju!

Na 3. međunarodnoj konferenciji za plesne pedagoge “Hodam, plešem, jesam” koja će se održati u Velenju od 6. do 8. listopada, 2017. godine, gostovat će “Vježbenica za pokret i ples” s početkom u 15h u dvorani Gaudeamus, Trg mladosti 3, Velenje.
Više o konferenciji možete saznati na web stranici Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

VJEŽBENICU za pokret i ples sastavila je grupa plesnih umjetnika i plesnih pedagoga, namijenjena je odgajateljima i stručnjacima koji rade sa djecom od 3 do 6. godina starosti, a koja nemaju predznanja o (suvremenom) plesu u različitim obrazovno-odgojnim ustanovama.
Sadržaj vježbenice je bazičan i pristupačan. Može koristiti kao izvor inspiracije za svakodnevni rad i igru sa djecom. Kroz nju odgajatelje želimo upoznati s tijelom kao medijem, informirati i educirati o pokretu i plesu, senzibilizirati za nova iskustva, drugačije oblike komunikacije i izražaja. Namjera je približiti im ples i pokret kako bi oni približili ples i pokret djeci, te potaknuti kreativni razvoj kod djece i zanimanje za plesnu umjetnost.
Koordinator ovog projekta na području Hrvatske je Plesni Centar TALA koji aktivnosti Generator projekta provodi u suradnji s Ministarstvom Kulture RH, MZOSom i suradničkom platformom KLIKER, dok autorski tim uključuje: Larisu Navojec, Tamaru Curić, Sanju Tropp Frühwald, Petra Cvirna, Igora Korugu i Elenu Ristesku.