Vježbenica za pokret i ples u Zagrebu u veljači 2018. godine!

Vježbenica za pokret i ples u Zagrebu u veljači 2018. godine!

Vježbenica za pokret i ples je stručni seminari namijenjen odgajateljima i stručnjacima koji rade s djecom u dobi od 3 do 6 godina. Stručni seminari održavaju se pod stručnim vodstvom edukatora i autora Vježbenice za pokret i ples, Tamare Curić i Larise Navojec, dugogodišnjih plesnih umjetnica i pedagoginja.

Program vježbenice nalazi se u procesu verifikacije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Svaki polaznik stručnog seminara dobiva tiskani primjerak Vježbenice za pokret i ples (kao i Priručnik: Kako upoznati djecu s kazalištem i kazalište s djecom) koja je distribuirana isključivo putem stručnih seminara i ne može se naći u slobodnoj prodaji.

Seminar obuhvaća ciklus od 2 dana (10 radnih sati). Seminari će se održati u prostorima Plesnog centra Tala, Odranska 1, 03. i 04. veljače 2018. godine (subota i nedjelja od 10 do 15 sati).

Krajnji rok za prijavu na seminar je najkasnije 14 dana prije početka ciklusa.
Cijena jednog ciklusa seminara iznosi 400 kuna + pdv.

Dodatne informacije o našem programu možete dobiti na broj mobitela: 0916555134