O generatoru

O generatoru

Kliker aktivno sudjeluje u regionalnom suradničkom projektu „Generator“. Umjetnici i organizacije koji su okupljeni oko ovoga dugoročnoga suradničkog projekta, usmjerenog na razvoj plesne i kazališne umjetnosti za djecu u cijeloj regiji / na Balkanu, usmjereni su na djecu, njihovu poziciju u društvu i na njihovo napredovanje, razvoj i budućnost.

Generator se bavi potencijalima koje imaju izvedbene umjetnosti i njima srodne prakse, oslanjajući se na njihovu mogućnost komuniciranja s djecom, na uvođenje i preformulaciju dominantnog sustava vrijednosti u radu s djecom. Budući da smatramo da su djeca važni partneri u našem zajedničkom kulturnom okruženju i da ih treba u njega stalno uključivati, kao tim Generatora pripremili smo materijale predviđene za upotrebu u vrtićima u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

www.generatorplatform.blogspot.hr

KLIKER - platforma za razvoj plesa za mladu publiku BozooArt