Priručnik i vježbenica

Priručnik i vježbenica

Priručnik za predškolske ustanove – Kako upoznati djecu s kazalištem i kazalište s djecom? i njemu srodna Vježbenica za pokret i ples kreirani su na osnovi brojnih istraživanja kreativnih procesa, a s ciljem dugoročne primjene u suradnji s odgojiteljima. Primjena ovih materijala može značajno doprinijeti upoznavanju djece s kazalištem i plesom, motivirati kreativnost i zanimanje za ova područja, te razviti vještine korisne za psihofizički razvoj djece. Predviđeno je korištenje ovih materijala i pojedinačno i kombinirano:
Priručnik za predškolske ustanove – Kako upoznati djecu s kazalištem i kazalište s djecom? predlaže raznovrsne načine upoznavanja djece s kazalištem, a koncipiran je tako da posluži kao inspiracija i motivacija za razmišljanje, dijalog i stvaranje.

Vježbenica za pokret i ples predlaže upoznavanje s tijelom kao medijem, pruža uvid u osnove pokreta i plesa, razvija senzibilnost za nova iskustva te drukčije oblike komunikacije i izražavanja. Stvorena je s ciljem da približi ples i pokret odgojiteljima i djeci, motivira razvoj kreativnosti kod djece i poveća interes za ples i kazalište.

Priručnik

PRIRUČNIK su osmislili kazališni umjetnici i stručnjaci koji stvaraju za djecu sa željom da se podrže i osnaže stručnjaci koji rade u predškolskim ustanovama i koji su posrednici u prvim kontaktima djece s kazalištem.

U priručniku su predložene aktivnosti koje doprinose senzibilizaciji odnosa djeteta prema kazališnoj i srodnim umjetnostima, što odgojiteljima može poslužiti kao inspiracija za nove oblike aktivnosti. Priručnik je podijeljen u cjeline u skladu s različitim oblicima aktivnosti. Prva cjelina odnosi se na posjet kazalištu, odnosno obilazak kazališne zgrade, i na upoznavanje djece s prostorima, mehanizmima i zanatima koji omogućavaju stvaranje predstava. Druga cjelina posvećena je odlasku na kazališnu predstavu, odnosno načinima kako se djeca mogu pripremiti za iskustvo predstave i kako doživljene dojmove mogu međusobno razmijeniti ili primijeniti u novim aktivnostima. Treća cjelina odnosi se na procjenu učinaka pojedinih aktivnosti, na evaluaciju poduzetih postupaka i praćenje njihova odjeka. Na samom kraju istaknuli smo prijedlog dinamike, uz sugestije kako predložene aktivnosti vremenski rasporediti i pravodobno planirati.

Tim okupljen oko projekta Generator planira uspostaviti partnerstva sa zainteresiranim kazalištima koja će otvoriti vrata za posjete s djecom izvan termina izvođenja predstava.

 

prirucnik

Vježbenica

VJEŽBENICU za pokret i ples sastavila je grupa plesnih umjetnika i plesnih pedagoga, namijenjena je odgajateljima i stručnjacima koji rade sa djecom od 3 do 6. godina starosti, a koja nemaju predznanja o (suvremenom) plesu u različitim obrazovno-odgojnim ustanovama.

Sadržaj vježbenice je bazičan i pristupačan. Može koristiti kao izvor inspiracije za svakodnevni rad i igru sa djecom. Kroz nju odgajatelje želimo upoznati s tijelom kao medijem, informirati i educirati o pokretu i plesu, senzibilizirati za nova iskustva, drugačije oblike komunikacije i izražaja. Namjera je približiti im ples i pokret kako bi oni približili ples i pokret djeci, te potaknuti kreativni razvoj kod djece i zanimanje za plesnu umjetnost.

Koordinator ovog projekta na području Hrvatske je Plesni Centar TALA koji aktivnosti Generator projekta provodi u suradnji s Ministarstvom Kulture RH, MZOSom i suradničkom platformom KLIKER, dok autorski tim uključuje: Larisu Navojec, Tamaru Curić, Sanju Tropp Frühwald, Petra Cvirna, Igora Korugu i Elenu Ristesku.

vjezbenica

 

KLIKER - platforma za razvoj plesa za mladu publiku BozooArt