Contakids

Contakids

ContaKids

Trajanje: 1 sat
Voditelji: Ana Kreitmeyer
Područje / predmet: pokret, osvještavanje tjelesnih mogućnosti i učenje o vlastitiom tijelu i tijelu djeteta, jačanje povjerenja i produbljivanje odnosa sa djetetom
Namjena: radionica je namijenjena roditeljima i djeci u dobi od 2-5 godina, prethodno iskustvo nije potrebno
Broj polaznika: min 10 – max 15
Ciljevi: buđenje tjelesnih i osjetilnih spoznaja, razvoj vlastite percepcije, razvoj percpecije djeteta, razvoj motoričkih vještina i kordinacije
Metode i oblici rada: sat se sastoji od niza vježbi u paru u kojima je naglasak na fizički dodir i kontakt, elementi koji se ovladavaju tijekom sata mogu se ponoviti u obliku kratke sekvence pokreta
Potrebni prostorni resursi:
Plesna dvorana / studio / prostorija s tatami podom, dovoljno velika da primi prijavljeni broj sudionika te u kojoj nije hladno
Razglas s kabelom za spojiti laptop

ContaKids je metoda koja koristi fizički kontakt kroz pokret i igru kako bi se produbljivala komunikacija između djeteta i roditelja.
Vrijednost same metode je višestruka: dijete razvija motoričke vještine i povjerenje u sebe, dok roditelj razvija povjerenje u svoje dijete i njegove vještine, ali istovremeno uči o vlastitiom tijelu. Stvara se prostor, prilika u kojem se uloge izmjenjuju, u kojem se odrasli mogu prisjetiti što znači biti dijete makar i na trenutak, u kojem roditelj makar i na trenutak pažnju posvjećuje sebi i svom tijelu. I ono što je najvažnije, dijete i roditelj su u procesu učenja zajedno i ravnopravno!
ContaKids sat počinje sa kratkim zagrijavanjem roditelja u kojem dijete je slobodno raditi što želi. Nakon kratke pripreme kreće zajedničko zagrijavanje sa dinamičkim jednostavnim vježbama i zadacima kroz prostor u kojima sudjeluju roditeljica i djeca. Ostatak sata uče se različiti elementi u kojima je naglasak na osvještavanje težine, ravnoteže, uče se podrške i dizanja djeteta na različite načine temeljene na osnovama kontakt improvizacije.
Vježbi potiču kordinaciju i orijentaciju u prostoru, razvijaju povjerenje, potiču i razvijaju svijest o vlastitom, ali i drugim tijelima u prostoru, jačaju zajedništvo i grupnu povezanost. Koncept pojedinačnog sata je uvijek isti, a kroz ciklus radionice se vježbe nadograđuju te se naučeni elementi kombiniraju što omogućuje razvijanje kraćih sekvenci pokreta, a time se osvještava i potiče i razvoj tjelesnog pamćenja.
Metoda se namijenjena djeci u dobi od 2-5 godina.

KLIKER - platforma za razvoj plesa za mladu publiku BozooArt