Misija

Misija je suradničke platforme KLIKER pronaći nove načine produkcije i prezentacije suvremene izvedbene umjetnosti, naročito plesa za mladu publiku i s njom. Središnja su točka u samom projektu djeca i mladi, njihov položaj u društvu i teme važne za njihov napredak i budućnost

Cilj suradničke platforme KLIKER je i usmjeravati mlade da postanu aktivni sudionici suvremene kulture, da postanu sposobni kritički valorizirati sve veću količinu umjetničkih sadržaja te da upotpune vlastiti kreativni i kognitivni razvoj drugačijim edukativnim oblicima. Sustavnim i globalnim razvojem publike, stvorit će se i kvalitetniji uvjeti umjetničkog stvaranja i produkcije na nacionalnoj umjetničkoj sceni.

Zahvaljujući samoj strukturi platforme omogućeno je i povezivanje brojnih umjetničkih organizacija, institucija, umjetnika, izvođača i autora na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini, kako bi se potaknulo ostvarivanje punog potencijala i ponudile nove mogućnosti suvremenog izvedbenog stvaranja. Svaka od partnerskih organizacija u mogućnosti je ponuditi vlastita stečena znanja, vještine, prostor ili iskustvo ostalim partnerima koji se na lokalu suočavaju s određenim problemima ili im je u planiranim aktivnostima potrebno iskustvo provedbe.

Platforma nudi mogućnost zajedničke suradnje i inspirativno okruženje nizu kreativnih i motiviranih umjetnika koji teže zajedničkom cilju upravo kako bi njihovi projekti doživjeli što kvalitetniju realizaciju i snažniji društveni utjecaj.

Svaka od partnerskih organizacija unutar platforme posjeduje specifičan i jedinstven skup produkcijskih, izvedbenih i organizacijskih znanja i vještina te su ujedno povezane s nizom drugih lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera čime se proširuje mreža novih mogućnosti. Razmjenom programa u sklopu već postojećih ili pak novoformiranih festivalskih formata, manifestacija i javnih događanja omogućuje se organizacijama rad na većoj vidljivosti rada mreže i na vlastitoj vidljivosti, razvoju vlastitih postprodukcija i promociji visokokvalitetnih sadržaja za mladu publiku. Provedbom edukativnih seminara otvorena je mogućnost sustavnog izvaninstitucionalnog i specijaliziranog obrazovanja za niz stručnjaka na polju odgojno-obrazovnog djelovanja. Paralelnim razvijanjem mlade publike i dodatnim obrazovanjem stručnjaka za mladu publiku stvara se osnovni preduvjet kvalitetne provedbe umjetnosti i kulture kao javnog dobra dostupnog svima.

Kroz inovativne i interdisciplinarne formate suvremene izvedbe KLIKER spaja nove medije i tehnologije s tradicionalnim kazališnim i izvedbenim oblicima kako bi se pronašli novi načini komuniciranja i interpretiranja plesa mladoj publici. Današnje generacije odrastaju okružene novom virtualnom realnošću koja pruža neograničeni broj sadržaja i narativa i koju je nemoguće ignorirati.

Cilj platforme ujedno je i pronaći poveznice između virtualnih realnosti i interesa mlade publike s izvedbenim formatima suvremenog plesa kako bi se djeci približila plesna forma i kako bi se osvijestila kvaliteta i brojne mogućnosti pokreta kao načina kreativnog izražavanja, komunikacije i apstraktnog razmišljanja. Mladi su uključeni u kreativne procese od samog početka – oni sukreiraju strukturu unutar koje ostvaruju neposredno iskustvo s umjetnošću i plesom, razvijaju vlastite interpretacije, kreiraju nove perspektive, biraju sadržaje i postaju autori umjetničkog djela. Vrlo je važan element ovog projekta i fizička aktivnost i uključenost u aktivnosti, tijekom kojih mlada publika osvješćuje važnost pokreta i doživljava ga kao umjetnički format kroz vlastito iskustvo, a ne samo promatranjem.

KLIKER - platforma za razvoj plesa za mladu publiku BozooArt