SHOOMA

SHOOMA

Shooma [‘ʃumʌ/šuma] je umjetnička organizacija koju su 2017. osnovali plesna umjetnica Irma Unušić i likovni umjetnik Vedran Markulin. Glavni cilj organizacije je popularizacija suvremene plesne umjetnosti kroz kreaciju i produkciju plesnih predstava te organiziranje edukativnih programa, prvenstveno na području grada Bjelovara ali i šire. Inspirirana šumom, kao savršenom ekološkom tvornicom, Shooma je zamišljena kao kreativna tvornica u kojoj se susreću i igraju ples i likovnost, kazalište i glazba te druga umjetnička područja s ciljem stvaranja i promišljanja zajedničkih inovativnih ideja.