Prostor plus

Prostor plus

Udruga za scenske umjetnosti Prostor plus osnovana je 2002. godine s ciljem podržavanja izvedbenih umjetnika u suvremenom plesu i fizičkom kazalištu. Do tog trenutka, takva vrsta edukacije nije postojala u Rijeci, pa ni u Hrvatskoj. Organizirane radionice izvedbenih umjetnosti i produkcije na specifičnim lokacijama u Rijeci rezultirale su generacijom talentiranih umjetnika/ca koji/e su svoje dalje školovanje i profesionalne uspjehe nastavili u Hrvatskoj i inozemstvu. Slijedeći ulazak u novi prostor te pristupanje Savezu Udruga Molekula, Prostor plus proširuje edukacijski program (od 2007) te između kontinuiranih redovnih radionica uvodi i programe AIR (umjetnici u rezidenciji), HAL 9000 (biblioteka izvedbenih umjetnosti), 3P (predavanja, predstave, projekcije).

Od tada je Prostor plus svoje djelovanje usmjerio na razvoj i poticanje scenske djelatnosti, produciranje i organiziranje predstava, performansa i drugih oblika javnog predstavljanja na području izvedbenih umjetnosti. A od 2013. godine Prostor plus aktivno provodi istraživanja i eksperimentira na području neformalnog obrazovanja te sudjeluje u pripremi i razradi novih edukacijskih modela u lokalnoj zajednici, ali i u širem okviru putem EU projekata. Od 2014. godine kroz produkcije, edukacije, umrežavanja i kulturne programe razvija poseban program namjenjen djeci, proširujući estetsko iskustvo gledatelja i izvođača, intenzivno prizivajući novu publiku.

Dugogodišnje djelovanje Prostora plus obilježeno je konstantnim pokušajem reaktualiziranja, reevaluiranja i reflektiranja umjetničko-edukacijskih aktivnosti kako bi se u Rijeci formirala i stabilizirala relevantna, društveno osviještena i odgovorna umjetničko-izvedbena praksa. Tragajući za mjestom susreta teorijskog znanja i praktičnog iskustva, projekti Udruge nastaju na raskrižju različitih disciplina i znanja te su, kao takvi, prepoznati kako u domaćem, tako i u inozemnom kontekstu. Ova otvorenost i varijabilnost metodologija rada, osigurava trajni dijalog s publikom koja, kako je vrijeme odmicalo, pokazuje sve veće zanimanje za rad i projekte Udruge. Istraživački pristup razvidan je u nastojanju da se svaki projekt temeljno istraži s obzirom na teorijski i društveni kontekst te se potom razvija u skladu s rezultatima istraživanja, koja mogu – ovisno o prirodi projekta – biti i empirijska i spekulativna. Također, istraživački pristup obilježen je nastojanjem da se umjetnički projekti razvijaju uzimajući u obzir različita iskustva sudionika, čime se kreiraju uvjeti za horizontalne modele rada koji uvažavaju svaki stav i svako iskustva sudionika/ce u procesu. Eksperimentalna priroda ovako organiziranog procesa ponajviše dolazi do izražaja u činjenici što se svaki projekt razvija u okviru logike work in progress-a, koja naglašava procesualnost, a ne dovršenost i zatvorenost umjetničkog djela.

Prostor plus je uvršten u publikaciju Vodič kroz hrvatski ples u izdanju ITI-ja UNESCO iz Zagreba.

www.prostorplus.hr